Ajankohtaisia tapahtumia

Kiinnostavatko kaupungit ja kaupunkilaiset? Tutkitko opinnäytteessäsi kaupunkeihin liittyviä ilmiöitä tai prosesseja? Pohditko kaupunkitutkimuksen uusimpia näkökulmia? Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) järjestää toukokuussa 2018 yhteistyössä Kaupunkiakatemian ja Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) kanssa työpajan Tieteiden talolla Helsingissä. Työpajan kohderyhmänä ovat kaupunkiaiheisia opinnäytteitään tekevät perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat. Työpaja järjestetään osana Kaupunkitutkimuksen päiviä, mutta se on tarkoitettu ainoastaan etukäteen ilmoittautuneille opinnäytetyöntekijöille.


Yksipäiväisen työpajan tavoitteena on yhdistää kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneita opiskelijoita eri korkeakouluista keskustelemaan aihepiiristä, siihen liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista. Samalla se tukee kaupunkitutkijoiden verkostoitumista ja yhteistyötä. Työpajaa ei ole rajattu tiettyyn oppiaineeseen, tutkimussuuntaan, aikakauteen tai alueeseen, vaan haluamme koota yhteen mahdollisimman monenlaisia näkökulmia.


Kaupunki uusin silmin -työpaja koostuu osallistujien esitelmistä ja niihin perustuvista keskusteluista, jotka käydään vertaistuellisessa hengessä. Toivomme, että osallistujat esittelisivät tutkimuksensa näkökulmia tai alustavia tuloksia oman tutkimusalansa viitekehyksessä. Esitykset voivat tarkastella esimerkiksi tutkimusmenetelmien tai -ongelmien suhdetta tämän tutkimusalan traditioihin ja lähestymistapoihin. Esitysten pituus on 15–20 minuuttia. Ilmoittautuminen tapahtuu lähettämällä enintään kahden sivun mittainen työpaperi järjestäjille viimeistään 10.4.2018. Ilmoittautuminen: skts@kaupunkitutkimuksenseura.fi


Halutessaan opiskelijat voivat osallistua myös Kaupunkitutkimuksen päivien ohjelmaan 3.–4.5.2018. Lisätietoja ilmoittautumisesta, ohjelmasta ja osallistumismaksuista löytyy Kaupunkitutkimuksen päivien sivuilta: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/


Työapajan osallistumismaksu on 10 €, joka sisältää kahvitarjoilun. Osallistumismaksusta lähetetään erilliset ohjeet ilmoittautuneille.


Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran, Yhdyskuntasuunnittelun seuran ja Kaupunkiakatemian puolesta


Matti O. Hannikainen, Salla Jokela, Veera Moll & Annina Ala-Outinen


--- 


Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (perustettu 1999) edistää suomalaista monitieteistä kaupunkitutkimusta, toimii tutkijoiden yhdyssiteenä ja lisää tietoa kaupunkitutkimuksen merkityksestä.


Yhdyskuntasuunnittelun seura (perustettu 1959) on aktiivinen vaikuttaja suomalaisen yhdyskuntasuunnittelun ja sen tutkimuksen sekä kaupunkitutkimuksen kentillä.


Kaupunkiakatemia (perustettu 2012) on Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteistyömuoto ja -verkosto, joka yhdistää monitieteisen tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kaupunkitutkimuksen alalla.


Tieteiden Talo, Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki


skts@kaupunkitutkimuksenseura.fi